Over u

Wat zou ik doen als ik u was?

Een optimaal resultaat wordt verkregen als ook u het maximale uit onze relatie wilt halen. Dat doet u door te investeren in een samenwerking met E-accountants waarmee u ons in staat stelt om pro actief te adviseren, alsof uw bedrijf ons bedrijf is. U kiest bewust niet voor een groot kantoor, maar houdt van korte lijnen en van constructieve besprekingen. U stelt het op prijs dat we helder en eerlijk met elkaar communiceren. Bijvoorbeeld over werkzaamheden die anderen goedkoper of beter kunnen verrichten. Of zaken die u (naar behoefte) zelf op verantwoorde wijze kunt uitvoeren, indien gewenst na opleiding of met ondersteuning. U gelooft niet in contracten, maar in heldere afspraken.